Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ρεθύμνου (ΕΚ)λειτουργεί στο Νομό απο τις 14-7-86 βαση της Υπουργικής αποφασης Γ2/3343. Ως εκπαιδευτική μονάδα του ΥΠΕΠΘ εχει αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία της  και συνεργάζεται με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ, το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ & το ΙΕΚ Ρεθύμνου.

 

Το ΕΚ Ρεθύμνουέχει σκοπό την άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε πλήρως οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παίρνουν σωστή τεχνική και εργαστηριακή εκπαίδευση, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα τους με επιτυχία, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, να είναι παραγωγικοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.


Στο χώρο του ΣΕΚ Ρεθύμνου λειτουργούν 20 σχολικά εργαστήρια διαφόρων τομέων, που εξυπηρετούν τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικοτήτων των δημόσιων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του Ρεθύμνου Κρήτης.

 

Το Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Ρεθύμνου εκσυγχρονίζει συνεχώς τον εξοπλισμό των εργαστηρίων με χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΠΘ και της Νομαρχιακής και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

Στο ΣΕΚ Ρεθύμνου διοργανανώνονται επίσης και υλοποιούνται Σεμινάρια Επιμόρφωσης καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων, Ημερίδες με θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό.